Загальна інформація

Відповідно до наказу ВАК України  №87 від 02.02.2011 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова створено спеціалізовану вчену раду Д 41.051.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата  філологічних наук за спеціальностями: 10.02.01 – українська мова, 10.02.04 – германські мови.

Термін повноважень: 02.02.2011 – 02.02.2014

Офіційна адреса: 65058, Одеса, Французький б-р, 24/26, ОНУ імені І.І.Мечникова, кімната 109.

Склад керівництва ради:

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор філологічних наук, професор Колегаєва Ірина Михайлівна, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, завідувач кафедри лексикології та стилістики англійської мови.

Тел.: (048) 776 21 89, 777 98 52. E-mail:  irina_kolegaeva@onu.edu.ua

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор філологічних наук, професор Ковалевська Тетяна Юріївна, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, професор  кафедри української мови.

Тел.: 050 3954737. E-mail: kovalevskaya@arstv.od.ua

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат філологічних наук, доцент Матузкова Олена Прокопіївна, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, доцент кафедри теорії та практики перекладу.

Тел.: 050 3164940. E-mail: olenamatuzkova@yahoo.com


Без коментарів.